Jobbrelaterte linker
Jobbportaler

 

Vikarbyråer / rekruttering

 • Adecco (Et av verdens største bemanningsbyrå)
 • Aktiv personell (Vikarbyrå som spesialiserer innen kontor/administrasjon, lager/vaktmester, IT, salg/markedsføring samt regnskap/økonomi)
 • Ajilon (Utleie og rekruttering av spesialister og ledere)
 • Arena Bemanning AS (Vikar og rekrutteringsselskap som betjener kunder i Oslo, Follo og Østfold)
 • Backer Skeie (Executive Search & Selection)
 • Bjerke og Luther
 • BjørgFjell.no (Vikar- og konsulentbyrå)
 • Barnehageressursen (Formidler vikartjenester innenfor aktuelle områder til barnehager og skolefritidsordninger)
 • Cappa (Rekruttering og utvelgelse)
 • Elanit (Rekrutterer og "bemanner" innen IT bransjen)
 • Hudson (Rekruttering til stillinger på alle nivaer fra toppledelse til spesialistniva innen salg, markedsforing, teknologi, okonomi, mm)
 • ISCO Group (Rekruttering og utvelgelse av toppledere, nøkkelpersonell og styremedlemmer)
 • IT vikar (Vikarbyrå innen IT)
 • Job Academy (Utleie og rekruttering av høyskole- og universitetsstudenter til norsk næringsliv)
 • Jobzone (Bemanningsselskap)
 • Consulatet (Vikarbyrå innen området økonomi)
 • Lenas Helsepersonell (Vikarbyrå som har spesialisert seg på utleie og rekruttering av legesekretærer, hjelpepleiere, sykepleiere og pleieassistenter til helsesektoren.)
 • Lysnes Personelltjenester (Rekruttering og utvelgelse)
 • Manpower (Et av verdens største bemanningsbyrå)
 • Norges vikar (Vikartjenester og rekruttering - alle typer stillinger)
 • Nefas (Vikarbyrå rettet mot transport, spedisjon, lager-/terminaldrift og kontor/administrasjon)
 • Personalhuset (Rekruttering, personalutleie og omstilling/outplacement)
 • Proffice (Forretningsområder Bemanning, Selection og Management for hire)
 • Rett Bemanning (Bemanningsbyrå)
 • Sylvester-co.com (Rådgivning og rekruttering)
 • Temp-team.no (Personalutvelgelse og vikarservice)
 • Top Temp Bemanning (Bemanningsløsninger for offentlig og privat sektor)
 • Top Temp IT Bemanning (Utleie og rekruttering av kvalifiserte IT-konsulenter)
 • Vikarpartner.no (Totalleverandør av vikartjenester - dekker alle områder innen handel og kontorsektoren)
 • Hodejakt1 (Bemannings- og rekrutteringsselskap)
 • Weststaff vikartjenester
 • Xray (Rekrutteringsselskap for mellomledere og spesialister)
 • Xtra personell (Personellutleie, rekruttering innen IT, administrasjon og kontor, økonomi, helse osv.)