Hvordan skrive CV?

Mange er usikre på hvordan de kan bygge opp en god CV. Sammen med jobbsøknaden din, skal en CV sørge for at akkurat du stikker deg ut i mengden av søkere.

Med noen enkle grep kan du sikre at CV-en din skiller seg ut i mengden, og at kompetansen din fremheves.

I vår CV-guide skal vi se nærmere på hvordan du kan skrive CV med bedre resultater. Vi deler våre beste CV-tips, slik at du kan øke sjansen for å bli innkalt til jobbintervju!


Finn en CV-mal

Det aller første du bør gjøre, er å tenke over CV-design. Du bør ha en CV som er ryddig og oversiktlig, og da kan det være nyttig med et ferdig CV-oppsett.

Med en mal trenger du ikke å tenke over hva som skal skrives hvor – du bare fyller inn relevant informasjon der det hører hjemme. Det finnes mange flotte CV-maler som kan benyttes. Velg mellom alt fra nøytrale til fargerike design.

Noen CV-maler er gratis, mens andre koster noen kroner. Husk at en CV-mal uansett er en god investering som kan være nøkkelen til at du får drømmejobben!


Innhold i CV

Så snart du har en CV-mal eller har bestemt deg for oppsett, er det på tide å skrive selve CV- en. Dette er kanskje den mest utfordrende delen av jobben. For hva skal egentlig en CV inneholde av informasjon?

Husk at en CV først og fremst skal selge deg som arbeidssøker. CV-en skal gi arbeidsgiver all relevant informasjon om kompetansen du sitter på, enten det er snakk om tidligere arbeidserfaring, utdanning eller kurs.


Personlige data

En CV skal blant annet inneholde grunnleggende, personlige data om deg som arbeidssøker. Dette er viktig for at arbeidsgiver skal vite hvem du er, hvor du bor og hvordan det er mulig å komme i kontakt med deg.

Personlige data bør også gi arbeidsgiver informasjon om alderen din. Her er en oversikt over hva slags informasjon du bør inkludere:

 • Navn
 • Adresse
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Fødselsdato

Utdanning og nøkkelkvalifikasjoner

I en CV bør du også gi arbeidsgiver informasjon om utdanningen din. Dette kan for eksempel være utdanning fra videregående skoler, høgskoler, fagskoler eller universiteter.

Det er vanlig å først liste opp den nyeste utdannelsen. Begynn derfor med å liste opp skolen du sist gikk på (eller fortsatt går på). Du bør inkludere informasjon om følgende:

 • Utdanningsinstitusjonens navn
 • Navn på studie
 • Startdato
 • Sluttdato

Arbeidserfaring

I en CV bør du også inkludere arbeidserfaring, og viktigst av alt – relevant arbeidserfaring. Dersom du søker på din første jobb, er det ofte greit å ta med informasjon om småjobber du har hatt. Kanskje du har vært avisbud, hatt arbeidsuke på skolen eller passet hunder?

Dersom du har vært i arbeidslivet i mange år, og for eksempel skal søke om en ny advokatstilling, er det kanskje ikke så relevant å nevne avisbudjobben du hadde som 13- åring.

Husk at målet med å liste opp arbeidserfaring er å vise arbeidsgiver at du har relevant erfaring, eller at du i det minste har erfaring fra arbeidslivet. Arbeidsgiver ønsker å finne ut om du er skikket for stillingen som utlyses.

Også når det gjelder arbeidserfaring, er det vanlig å først liste opp den siste jobben du hadde. Deretter lister du opp tidligere jobber i kronologisk rekkefølge. Dette bør du inkludere av informasjon:

 • Navn på bedrift
 • Stilling
 • Kort om arbeidsoppgaver

Annen erfaring: Frivillig arbeid og foreninger

Foruten arbeidserfaring, bør du inkludere informasjon om eventuell annen erfaring du sitter på. Dette kan for eksempel være frivillig arbeid i en forening eller organisasjon. Mange har for eksempel erfaring som elevrådsleder eller fra militæret, eller kan vise til politiske verv.

Dersom du har hatt ansvar for noe – enten i en forening eller andre steder – er det greit å få dette med på CV-en. Arbeidsgivere setter alltid pris på arbeidstakere som kan ta ansvar! Du bør inkludere denne informasjonen om frivillig arbeid og annen erfaring:

 • Navn på organisasjon, verv eller forening
 • Arbeidsområder

Kurs og sertifikater

Kurs kan betraktes som mini-utdannelse, og er greit å inkludere i en CV. Enten du har deltatt på kurs i arbeidslivet, på skolen eller privat, kan dette være av relevans for jobben du søker på.

Søker du for eksempel på jobb som lastebilsjåfør, postbud, pizzabud, ambulansesjåfør eller lignende, vil informasjon om førerkort være relevant å ha med. Du bør inkludere denne informasjonen om sertifikater og kurs:

 • Navn på kurs eller sertifikat
 • Dato for gjennomførelse av kurs

Kunnskaper | Språk, IT-kunnskaper og lignende

I en CV bør du også inkludere informasjon om relevante kunnskaper. Kanskje du snakker flere språk flytende? Eller har kunnskap om grunnleggende bruk av IT-systemer som Word, Excel eller bilderedigeringsprogrammer?

I mange stillinger er det nyttig å ha kunnskap om IT, språk eller lignende. Dette har kanskje ikke direkte relevans for jobben du søker på, men kan være nettopp det som skiller deg ut i mengden av søkere.


Personlige interesser

Mange ønsker å gi arbeidsgiver et inntrykk av hvem de er, og da kan det være greit å liste opp noen hobbyer eller interesser. Dette er ikke et must for å lykkes med CV-en, og er helt frivillig å ta med.

Har du hobbyer eller interesser som er relevante for jobben din, kan det imidlertid være lurt å nevne dette. Søker du for eksempel jobb som markedsfører, kan interessen din for sosiale medier eller bilderedigering være relevant.


Referanser

I mange tilfeller vil arbeidsgiver ønske å prate med noen som kjenner deg – enten det er en tidligere arbeidsgiver, kollega, lærer eller trener. Dette kalles for referanser. Her er det naturligvis smart å oppgi noen du tror vil komme med positive referanser.

Det er lurt å avtale med referansegiverne dine på forhånd, og sjekke at det er greit for dem å si noen ord om deg i tilfelle arbeidsgiver skulle være nysgjerrig. Du trenger ikke nødvendigvis å inkluder referanser på CV-en, men ha dem gjerne klar om arbeidsgiver skulle spørre.


Skal du ha med bilde i CV-en?

Hvorvidt du skal inkludere et bilde eller ikke i din CV, er helt opp til deg. Ønsker du å ta med et bilde, bør det i så fall være et anstendig bilde av høy kvalitet. Dette er ikke tiden for selfier med trutmunn.

Gå gjerne til en profesjonell fotograf om du har råd til det. Bildet bør være fra brystet og opp, og det skader ikke å smile. Et bilde kan bidra til å gi arbeidsgiver et bedre inntrykk av deg.


Andre tips til en vellykket CV

For å lykkes med en CV er det også enkelte andre tips du bør ha i bakhodet. Det er for eksempel lurt å være kortfattet. Du kan gjerne oppgi informasjon i oversiktlige punktlister.

Ha også fokus på at informasjonen du inkluderer skal være relevant for stillingen du søker på. Det kan også være lurt å fremheve informasjon som blir etterspurt i arbeidsutlysningen.

Dersom du har hull i CV-en (altså lengre perioder uten arbeid eller utdanning) bør ikke dette fremheves. Du bør i så fall forklare hvorfor du ikke var aktiv i arbeid eller skolegang i den aktuelle tidsperioden. Kanskje du reise jorden rundt, eller var innlagt på sykehus?

 • Vær kortfattet
 • Vær relevant
 • Forklar eventuelle hull i CV-en

Lykke til med jobbsøking!

Nå har du fått noen CV-tips som kan benyttes neste gang du skal skrive CV. Det viktigste er å lage en CV som fremhever din kunnskap og kompetanse.

Lykke til!


CV maler: Se også: