Hvordan skal du bygge opp / skrive din CV?

En CV skal settes opp på følgende måte:

Kontaktinformasjon og personlia:
Navn, fødselsdato, sivil status, adresse, telefonnummer, mailadresse, nøkkelkvalifikasjoner (noen få konkrete ord som beskriver deg som person og arbeidstaker).

Arbeidserfaring: Arbeidsperiode, stilling, arbeidsgiver og arbeidsoppgaver.
Utdanning: Studieperiode, navn på studie og studiested. Eventuelt studiebeskrivelse.
Kurs: Tidspunkt, kursnavn, kurssted og innhold.

Annen erfaring: Her nevnes erfaring som kan være relevant.
Eksempler er militærtjeneste, frivillige verv, utenlandsopphold o.l.

Kort om meg/ Interesser:
Dette feltet skal gi deg personlig dybde og vil gi inntrykk av deg som kollega og samarbeidspartner. Skriv litt om hva du bruker fritiden på, hva du liker å gjøre og kort om positive sider.

Generelle råd:
  • Begynn alltid med siste arbeidsplass/ studiested etc. og jobb deg så kronologisk bakover i tid.
  • Skriv kort og punktvis.
  • Det er ikke nødvendig å ta med alle erfaringer, velg ut de som er relevante.
  • Vær oppmerksom på at udokumenterte perioder uten arbeid aldri ser bra ut. Unngå dette dersom det er mulig. Ved slike opphold vil det være en fordel å presisere årsaken. Eksempler kan være; oppstart av studier, utenlands opphold osv.
  • Under arbeidsoppgaver og eventuelt studiebeskrivelse kan det være lurt å tilpasse punktene i forhold til den kompetanse som er ønsket i aktuell stilling.
  • Urelevante arbeidserfaringer langt tilbake i tid kan en slå sammen i en setning nederst i oversikten. Eksempel: Fra 1991 til 1997 hadde jeg diverse stillinger ved siden av studier, blant annet som butikkselger, bartender og hjemmehjelp.
  • Ved flere utdannelser er en logisk fremstilling viktig. Her kan det være lurt å prioritere de studier som er relevante, karakterbyggende eller som forklarer opphold i arbeidserfaring.
CV maler: Se også: