Tips og forberedelse til jobbintervju

Du har fått status "kvalifisert til stillingen" og er blitt innkalt på intervju. Det er nå du skal selge inn
deg selv og din kompetanse. Vi hjelper deg med forberedelsene til intervjuet.


Førsteinntrykket
Det tar for mange bare noen sekunder før vi har dannet oss et bilde av folk vi møter. Et godt førsteintrykk er derfor viktig.
 • Klær. Det du har på deg må passe stillingen. Ikke kle deg for pent, men heller ikke tilfeldig. Det kan være lurt å sjekke ut kleskoden på arbeidsplassen på forhånd og kopiere dette inn i egen stil.
 • Håndtrykket. Ha et fast og godt håndtrykk.
 • Øyekontakt. Hold øyekontakten med den som intervjuer. Er det flere tilstede er det lurt å sørge for å se på og å inkludere alle.
Forberedelser
 • Gjør research! Finn ut litt om arbeidsplassen på forhånd. For det første vil arbeidsgiver få et inntrykk av at du er interessert, tar intervjuet på alvor og at du møter forberedt, også på jobb. For det andre vil det være nyttig for deg å sette deg inn i arbeidsstedets verdier, profil, samarbeidspartnere og oppgaver. Dette vil gjøre det enklere å svare relevant og konkret på de spørsmål som blir stilt.
 • Forbered deg på ulike spørsmål og øv deg på å svare.
 • Gjør klar søknad og CV, attester og referanser. Gå igjennom dette før intervjuet.
Gangen i et intervju
 • Presentasjon. Presenter deg med fullt navn og håndhils på alle som er tilstede.
 • Arbeidsplassen. Arbeidsgiver vil ofte begynne intervjuet med en presentasjon av arbeisdplassen.
 • Fortell om deg selv. Etter presentasjonen vil du gjerne bli bedt om å fortelle noe om deg selv. Her vil det være naturlig å fortelle om alder og sivil status, interesser som sier noe om deg, din utdannelse og kanskje litt om din nåværende jobb. Si noe om hvorfor du har søkt stillingen og hvilke personlige ambisjoner du har videre i yrkeslivet. Eksempler på dette kan være: Ønsket om å lære enkelte temaer bedre, få mer ansvar, mulighet for personlig utvikling osv.
 • Har du fortalt utdypende nok om deg selv er det ikke sikkert det kommer mange spørsmål. Mest sannsynlig vil nok arbeidsgiver likevel komme med noen. En taktikk som kan bli brukt er overraskelse. Dette er først og fremst for å se hvordan du reagerer på en uforberedt situasjon.
 • Til slutt spør ofte arbeidsgiver om det er noe du lurer på. Å komme med spørsmål gir et våkent og interesser inntrykk. Her er forslag på spørsmål som kan passe.

  - Hvorfor er det ledig stilling?
  - Hvilke konkrete arbeidsoppgaver følger stillingen?
  - Hvordan er miljøet på arbeidsplassen?
  - Hvem blir dine nærmeste kollegaer og dine samarbeidspartnere?
  - Still ikke spørsmålene dersom det allerede er nevnt i intervjuet eller utlysningen.

 • Mot slutten av intervjuet får du vite eller kan spørre om tid for tilbakemelding.
Spørsmålene:
Spørsmål kommer i flere varianter, men det er mange gjengangere. Tenker du over følgende vil du være godt forberedt:

Hvorfor har du søkt stillingen? / Hvorfor bytter du jobb?
Her bør motivasjonen ligge i ny stilling. Ikke forklar jobbsøkingen med at du ønsker deg bort fra nåværende arbeidsted.

Hvilke relevante arbeidsoppgaver har du/ har du hatt i tidligere stillinger?

Hva ønsker du i din nye stilling?
Eksempler: Ansvar, struktur, utvikling, utfordringer, sosialt miljø, mange forskjellige arbeidsoppgaver/ arbeid der du kan gå i dybden etc.

Hvordan er du som samarbeidspartner? Arbeider du godt alene?
Gi eksempler fra tidligere erfaringer som kan utdype og understreke svaret ditt.

Hvordan takler du stress? Er du flink til å ta initiativ?
Kom også her med eksempler.

Har du hatt konflikter i tidligere arbeidsforhold? Hvordan taklet du disse?
Det er ikke nødvendigvis negativt å vise til en slik erfaring. Det viktige er hvorfor den oppstod og hvordan du taklet den.

Dine positive og negative sider?
Vær ærlig men selektiv. For eksempel kan stahet være en av dine negative sider, men dette er også en god egenskap i mange stillinger.

Hva er dine ambisjoner videre om du får stillingen?
Ønsker du å bli i mange år? Er dette et sted du ønsker å lære før du går videre? Begge deler kan være gode eller dårlige svar. Noen arbeidsgivere ønsker stabile arbeidstakere som blir lenge, andre ønsker sultne søkere som vil opp og frem.

Hvorfor er du den rette for stillingen?

Husk:
Et jobbintervju handler like mye om å finne ut om dette er riktig stilling for deg som om du er rette søker for jobben. Still spørsmål og lytt til hva intervjuer sier. Dette er ikke bare en formalitet men vesentlig for at du skal få et innblikk i om dette er et sted du kan tenke deg å jobbe.

Lykke til!