Hvordan skrive en jobbsøknad?

Jobbsøknaden er ofte den første kontakten med arbeidsgiver og her du gir førsteintrykket. Det er
derfor viktig å investere både tid og energi i å gjøre det riktig. Her får du våre tips!


Søknadens oppbygging:
  • Ditt fulle navn og adresse. Eventuelt telefonnummer og mailadresse (det kan holde å ha disse opplysningene i CV'en). Før dette opp øverst til venstre.
  • Arbeidsgivers navn og adresser føres under avsenderopplysninger. Før eventuelt opp kontaktperson. Sørg for å skrive informasjonen korrekt.
  • Tittel. For eksempel: "Søknad på stilling som ......"
  • Henvis til stillingsannonse eller presiser hvordan du fikk vite om jobben.
  • Gi relevante opplysninger om deg selv og din utdanning- og yrkesbakgrunn. Gjør dette kort og konkret. Eksempler på personlige opplysninger kan være alder, antall barn og relevante verv.
  • Fortell hvorfor du søker akkurat denne stillingen. Motivasjonen bør ligge i stillingen du søker.
  • Presiser dine positive egenskaper som er nyttige for stillingen.
  • Avslutt med en setning som: "Håper å høre fra dere" eller for eksempel "Er det ønskelig med mer informasjon stiller jeg gjerne til et intervju".
  • Videre: "Med vennlig hilsen ........." Husk å signere søknaden.
  • Med søknaden sender du din CV.
Generelle og viktige råd:
Send aldri en masseprodusert søknad. Skreddersy søknaden til stillingen du søker. Les stillingsannonsen nøye og la dette fremkomme i søknaden.

Presiser at du er den rette for stillingen. Drar du frem konkrete egenskaper er det viktig å beskrive disse i lys av erfaringer. Eksempler er: "Gjennom min stilling som leder har jeg erfart at jeg er effektiv og fått tilbakemeldinger på at jeg er inspirerende" eller "Som skoleassistent opplevde jeg at jeg er en tålmodig person som barna lett fikk tillitt til".

Dersom du har gjort reasearch om arbeidsstedet, eller tidligere har ringt for å stille spørsmål kan det være lurt å få dette med. Du kan for eksempel skrive: "Takker for en hyggelig samtale den (dato)...."

Rakk aldri ned på nåværende eller tidligere arbeidssteder. Det er alltid viktig å vise lojalitet til tidligere arbeidsgivere.

Les alltid korrektur! Søknaden skal være feilfri og gi inntrykk at du har arbeidet godt med den. Dette viser arbeidsgiver at du bryr deg og er villig til å bruke tid og innsats for å få jobben.

Vær kort og konkret! Blir søknaden for lang er det ikke sikkert den er like appelerende å lese. Lykke til, neste steg er nå å forberede seg til et intervju.